Proces Akceleracji

Startupy są dla nas partnerem w budowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych dla PGNiG. Wiemy, że inaczej pracuje się, tworzy produkty
i usługi w małej firmie, a zupełnie inaczej wygląda działanie wielkiej korporacji, która ma złożone procesy wewnętrzne, rozległą infrastrukturę, ważne zadania wynikające z przepisów prawa oraz miliony klientów – indywidualnych i biznesowych. Każdy z nas ma swój nieoceniony potencjał i ogromne możliwości. Połączmy razem siły i stwórzmy innowacyjne rozwiązania na miarę potrzeb i preferencji.

Jak to wygląda z naszej strony

 • Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie wewnętrznych warsztatów
  z poszczególnymi liniami biznesowymi
  w każdym segmencie działalności PGNiG.
 • Następnie identyfikujemy potrzeby i wyzwania oraz ustalamy właścicieli biznesowych tych obszarów.
 • Komunikujemy wyzwania – w postaci ciągłego naboru lub w postaci konkursu tematycznego.

 

Zgłoś nam swój projekt

 • Wypełnij interaktywny formularz, zaznacz zgody korporacyjne, zaakceptuj Regulamin. Dzięki udzielonym zgodom, będziemy mogli zapoznać się z projektem i rozesłać go do ekspertów PGNiG.
 • Przed upływem czasu określonego w Regulaminie, otrzymasz od nas wiadomość.
 • Jeśli Twój projekt okaże się interesujący, zaprosimy Cię na prezentację.

 

Pitch Day

 • W wyznaczonym terminie i ustalonej wcześniej formule umówimy się na prezentację projektu, podczas której odpowiesz na pytania ekspertów.
 • Jeśli będziesz miał pytania, będzie to właściwy moment na ich zadanie.
 • W niedługim czasie otrzymasz od nas odpowiedź, czy nasza współpraca będzie kontynuowana.

 

Praca nad planem projektu

 • Otrzymałeś od nas pozytywną odpowiedź. Co dalej?
 • Podpisujemy umowę o zachowaniu poufności (NDA)
 • Określamy założenia biznesowe i techniczne, które będziemy weryfikować w ramach pilotażu (Proof of Concept).
 • Określamy koszty pilotażu i znajdujemy finansowanie.
 • Ustalamy treść i warunki umowy dotyczącej pilotażu technologii.

 

Pilotaż

 • Testujemy wybraną technologię w ramach Proof of Concept.
 • Wyciągamy wnioski z Proof of Concept i – jeśli są pozytywne – kontynuujemy prace.
 • Ustalamy, jaki model współpracy na linii startup – PGNiG będzie najlepszy dla obu stron.
 • Przygotowujemy raport z pilotażu i wystawiamy rekomendację do dalszej współpracy.