Aktualności

Jak startupy pomagają nam wprowadzać innowacje w PGNiG

Jak startupy pomagają nam wprowadzać innowacje w PGNiG

Efekty wdrożeń innowacyjnych rozwiązań nie byłyby możliwe bez wiedzy i zaangażowania specjalistów PGNiG z różnych obszarów. Startup to nowo powstałe przedsięwzięcie, mała firma, zespół skupiony na zbudowaniu i rozwoju innowacyjnego produktu bądź usługi. Startup dąży...

czytaj dalej

Grupa PGNiG wypróbuje nowe technologie predykcyjne w ciepłownictwie

Modele pozwalające przewidzieć potencjalne awarie zostaną wykorzystane przy eksploatacji kotła gazowego w Elektrociepłowni Żerań, której operatorem jest PGNiG TERMIKA. To kolejny przykład współpracy PGNiG ze środowiskiem startupowym. Pilotażowy projekt z zakresu...

PGNiG i Krakowski Park Technologiczny chcą dodać energii startupom

Akcelerator KPT ScaleUP pomoże w poszukiwaniach i selekcji startupów, których innowacyjne projekty można zastosować w PGNiG. Najlepsze dostaną wsparcie finansowe i eksperckie oraz szansę na przeprowadzenie pilotażowych wdrożeń. PGNiG precyzyjnie określiło swoje...

Jak startupy pomagają nam wprowadzać innowacje w PGNiG

Efekty wdrożeń innowacyjnych rozwiązań nie byłyby możliwe bez wiedzy i zaangażowania specjalistów PGNiG z różnych obszarów. Startup to nowo powstałe przedsięwzięcie, mała firma, zespół skupiony na zbudowaniu i rozwoju innowacyjnego produktu bądź usługi. Startup dąży...

PGNiG sięga po przemysłowy internet rzeczy do bilansowania energii

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przetestuje system, który ma pozwolić na bilansowanie w czasie rzeczywistym energii elektrycznej pochodzącej z rozproszonych instalacji wytwórczych. Możliwe to będzie poprzez zdalne zbieranie danych z liczników i zarządzanie...

PGNiG wybrało kolejnego partnera do akceleracji startupów

Polskie Gór­nic­two Naftowe i Gazow­nic­two sko­rzy­sta z usług akce­le­ra­tora IDEA Global firmy Huge­TECH. Współ­praca pozwoli na poszu­ki­wa­nie i selek­cję star­tu­pów, których inno­wa­cyjne pro­jekty można zasto­so­wać w Grupie PGNiG. Przed­się­wzię­cie jest...