Redukcja szkodliwych pyłów i dwutlenku węgla w atmosferze to podstawowe wyzwania w walce o ochronę środowiska i czyste, zdrowe powietrze. Zdaniem Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) jedną z technologii, która pozwoli na realizację tego celu jest CCUS (carbon capture and storage), czyli tzw. sekwestracja CO2. Projekty obejmujące budowę instalacji służących do wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla realizowane są już od kilku lat, jednak bariery regulacyjne uniemożliwiają ich skuteczne wdrożenie. W opublikowanym we wrześniu 2020 roku raporcie IEA – „Energy Technology Perspectives 2020” jednoznacznie zaznaczono, że rozwój CCUS oraz technologii opartych na wodorze jest jedyną drogą do osiągnięcia zeroemisyjności w takich gałęziach gospodarki, jak przemysł ciężki czy transport.

W październiku 2020 roku Unia Europejska przyznała dotację w wysokości 9 mln euro dla portu w Antwerpii na badania z zakresu zastosowania rozwiązań CCU i CCS. W projekt zaangażowane są wiodące firmy z sektora energetycznego i chemicznego. Opracowywana instalacja ma pozwolić na przechowywanie, a także transport CO2 za pomocą rurociągów i eksport na skalę międzynarodową. W rezultacie emisja dwutlenku węgla w porcie ma zostać obniżona o połowę do 2030 roku, przybliżając region do realizacji celów klimatycznych. 

Energia ze słońca i światła

Od kilku lat branża energetyczna wykonuje zwrot w kierunku niskoemisyjnych i bardziej przyjaznych dla środowiska źródeł energii, które w perspektywie najbliższych trzech dekad mają zastąpić wykorzystywane dotychczas na ogromną skalę paliwa kopalne. Farmy słoneczne i...

CCUS dla zeroemisyjności

Redukcja szkodliwych pyłów i dwutlenku węgla w atmosferze to podstawowe wyzwania w walce o ochronę środowiska i czyste, zdrowe powietrze. Zdaniem Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) jedną z technologii, która pozwoli na realizację tego celu jest CCUS (carbon...