Nasza Oferta
na piątkę

PGNiG jest liderem rynku w Polsce, zajmującym się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, importem gazu, a także, poprzez kluczowe spółki, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej.

Poprzez InnVento budujemy partnerstwo dla twórców innowacji we wszystkich segmentach naszej działalności. Przetestuj swój produkt lub usługę na naszej infrastrukturze. Zdobądź referencje od pierwszego dużego klienta. Zaproponuj model biznesowy dalszej współpracy. InnVento jest właśnie dla Ciebie.

Pilotaż technologii lub rozwiązania

Pozwalamy Twojemu rozwiązaniu zaistnieć na infrastrukturze, systemach lub procesach organizacyjnych GK PGNiG. Uzyskasz potwierdzenie jego efektywności i skuteczności w dużym przedsiębiorstwie.

Dostęp do infrastruktury technicznej, bazy klientów
i wiedzy PGNiG

Umożliwiamy przeprowadzenie testów technologicznych na infrastrukturze przemysłowej w spółkach Grupy PGNiG. Wszystko po to, by zaproponowane przez Ciebie rozwiązanie było jak najlepiej dostosowane do standardów i oczekiwań, a sam pilotaż potwierdził innowacyjność rozwiązania.

W tej chwili obsługujemy 7 milionów odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej gazu, klientom biznesowym sprzedajemy ropę naftową i gaz ziemny, LNG i CNG, do tego zapewniamy ciepło i energię elektryczną gospodarstwom domowym i przedsiębiorcom. Możemy wspólnie wykorzystać nasze dotychczasowe doświadczenia z korzyścią dla rozwijanego projektu.

Indywidualne podejście i dostęp do ekspertów technologicznych

Do każdego startupu podchodzimy indywidualnie. Organizujemy spotkania wewnętrzne z ekspertami technologicznymi i mentorami do każdego rozwiązania. Po rozpoczęciu współpracy otrzymujesz możliwość skorzystania z wiedzy praktyków w różnych segmentach działalności PGNiG.

Pierwszy klient

Możemy stać się Twoim pierwszym dużym klientem, który nie tylko korzysta, ale i wspiera wzrost Twojego startupu, a także pomaga wprowadzić Twoje rozwiązanie na wyższy poziom rozwoju.

Kolejne rundy finansowania

Organizujemy projekt pilotażowy. Zapewniamy niezbędne zasoby do jego przeprowadzenia w PGNiG.
Jeśli po pilotażu będziesz potrzebować dodatkowych środków na rozwój, pozyskanie inwestora lub wsparcie
w skalowaniu biznesu – jesteśmy w stanie Ci pomóc i przygotować do pozyskania rundy inwestycyjnej – Zobacz