Czego szukamy?

Pojektów, które mają przewagę konkurencyjną
nad rozwiązaniami dostępnymi na rynku.

Przedsięwzięć, które mają potencjał do wdrożenia
w Grupie Kapitałowej PGNiG i są to co najmniej
prototypy gotowe do pilotażu.

Projektów, które są rozwijane przez
silne zespoły posiadające kompetencje
technologiczne i biznesowe.

NOWE TECHNOLOGIE I SYSTEMY OZE

Postawiliśmy na poszukiwanie i wdrażanie najnowszych technologii z obszaru OZE, dlatego poszukujemy:

 • Systemów monitoringu instalacji fotowoltaicznych, zarówno dla dużych farm PV, jak i dla mikro i małych instalacji PV
 • Technologii i sposobów na recykling modułów fotowoltaicznych, w tym z wykorzystaniem nieeksploatowanych złóż gazu ziemnego i ropy naftowej
 • Technologii i systemów dla mikroturbin wiatrowych, szczególnie o pionowej osi wirnika
 • Automatyki SZR – układów sterowania w rozdzielniach elektrycznych nn, SN, WN
 • Opracowania układu sterowania polami wyłącznikowymi, w przypadku zasilania obiektu lub sieci elektroenergetycznej z dwóch źródeł wytwarzania energii elektrycznej
TECHNOLOGIE WYDOBYWCZE GAZU ZIEMNEGO

Systematycznie udoskonalamy metody wydobycia gazu, umożliwiając lepsze wykorzystanie jego potencjału.

Dlatego interesują nas nowe rozwiązania w tym obszarze na przykład:

 • Odmetanowanie węgla
 • Systemy poziomego wiercenia szybów naftowych
NOWE MATERIAŁY W ŁAŃCUCHU WARTOŚCI GAZU ZIEMNEGO

Wykorzystujemy najnowsze rozwiązania inżynierii materiałowej, aby stale udoskonalać usługi dostarczania gazu, w tym temacie interesują nas przykładowo:

 • Nowe materiały wiertnicze na bazie nanocząsteczek
 • Nowe materiały z tworzyw sztucznych stosowanych w dystrybucji gazu ziemnego
 • Płyty kompozytowe do utwardzenia placów wiertniczych (zastąpienie betonowych)
TECHNOLOGIE CYFROWE W ŁAŃCUCHU WARTOŚCI GAZU ZIEMNEGO

Tworzymy rozwiązania opierając się na zdobyczach rewolucji informatycznej. Napędzamy sektor gazowy nowoczesną energią. Najnowsze technologie to nowa era w gazownictwie. Szukamy pomysłów m.in. na:

 • Systemy informatyczne dla monitoringu prac wiertniczych
 • Oprogramowanie do zaawansowanej analizy sejsmicznej 2D / 3D
 • Inteligentne systemy telemetryczne i pomiarowe
INNOWACJE W WYKORZYSTANIU GAZU ZIEMNEGO

Zmieniamy spojrzenie na gaz ziemny pokazując jego pełne możliwości.

Przykładowe interesujące nas rozwiązania w tym obszarze:

 • Nowe osiągnięcia w dziedzinie technologii CNG i LNG
 • Wykorzystanie energii z rozprężania gazu
NOWE PRODUKTY I USŁUGI DLA KLIENTA KOŃCOWEGO

Szczególnie troszczymy się o naszych codziennych Klientów. Z myślą o nich tworzymy przyjazne rozwiązania i nowe modele współpracy. Tylko w pełnej symbiozie możliwy jest nasz rozwój. Codziennie poszukujemy nowych rozwiązań w tym obszarze na przykład:

 • Opracowanie kompleksowej i konkurencyjnej oferty dla domu i biznesu, w tym rozwiązań opartych o Internet Rzeczy (IoT)
 • Efektywność energetyczna jako produkt (inteligentny dom, inteligentna fabryka)
GENERACJA ROZPROSZONA

Dbamy o energię w każdej postaci, wspierając nowoczesne rozwiązania dla mniejszych, ale licznych partnerów. Przykładowe rozwiązania interesujące nas w tym obszarze:

 • Nowe modele zarządzania dla rozproszonych źródeł energii
 • Mikrokogeneracja
NOWE ŹRÓDŁA ENERGII

PGNiG to nie tylko gaz ziemny – aktywnie uczestniczymy w rozwoju alternatywnych źródeł energii. W tym segmencie znajduje się potencjał transformacji sektora energetycznego. Przykładowe interesujące nas rozwiązania:

 • Wykorzystanie wodoru w sektorze energetycznym
 • Alternatywne paliwa w sektorze energetycznym
OCHRONA ŚRODOWISKA W SEKTORZE ENERGETYCZNYM

Wierzymy w odpowiedzialny i zrównoważony rozwój, dlatego przykładamy dużą wagę do rozwiązań najlepiej chroniących środowisko. Przykładowe interesujące nas rozwiązania w tym obszarze:

 • Efektywność energetyczna
 • Redukcja emisji gazów generowanych w procesach spalania
 • Wykorzystanie ciepła odpadowego