Efekty wdrożeń innowacyjnych rozwiązań nie byłyby możliwe bez wiedzy i zaangażowania specjalistów PGNiG z różnych obszarów.

Startup to nowo powstałe przedsięwzięcie, mała firma, zespół skupiony na zbudowaniu i rozwoju innowacyjnego produktu bądź usługi. Startup dąży do zainteresowania swoim innowacyjnym produktem czy usługą odbiorcę  biznesowego, jednocześnie szukając inwestora, czyli finansowania koniecznego dla rozwoju swojego projektu. W drodze do pozyskania partnera biznesowego niezwykle cenne są możliwości testowania i doskonalenia nowego produktu lub usługi w rzeczywistym środowisku. Pod tym względem PGNiG jest wartościowym partnerem dla startupów pracujących nad projektami dla branży energetycznej.

Korzyści dla startupów, korzyści dla PGNiG

– Od lat chętnie współpracujemy zarówno ze światem nauki, jak i z ekosystemem startupowym w Polsce. Wybieramy do współpracy te startupy, których rozwiązania technologiczne  odpowiadają na nasze potrzeby rozwojowe. Nie ukrywamy, że prowadząc rozmowy z autorami innowacyjnych rozwiązań zastanawiamy się przede wszystkim nad potencjalnymi korzyściami biznesowymi z ewentualnego pozyskania danej technologii czy usługi, uwzględniając koszty a także ryzyka wdrożeniamówi Arkadiusz Sekściński, wiceprezes zarządu PGNiG ds. rozwoju. – Przy realizacji projektów pilotażowych ważna dla PGNiG jest możliwość szybkiego, taniego i bezpiecznego zweryfikowania produktu. To wpływa na nasze dalsze kroki. Pozwala chociażby podjąć decyzję, czy nabyć daną technologię, w jakim modelu biznesowym działać,  jak opisać wymagane przez nas funkcjonalności, jak precyzyjniej określić przedmiot zamówienia. Wreszcie, każdy pilotaż – bez względu na jego wynik końcowy – traktujemy jak źródło nowej wiedzy dodaje.

PGNiG posiada już spore doświadczenie we współpracy ze startupami. Jeszcze kilka lat temu samodzielnie realizowało działania scoutingowe, czyli przeszukiwanie rynku pod kątem potencjalnie interesujących nas startupów. Od dłuższego czasu realizujemy współpracę z akceleratorami. To one selekcjonują dla nas najbardziej obiecujące projekty, a następnie opiekują się wybranymi do współpracy startupami. Obecnie korzystamy z usług akceleratora IDEA Global firmy HugeTECH, a niebawem sfinalizujemy formalności dotyczące współpracy z kolejnym. Każdy z wybranych startupów poza opieką merytoryczną otrzymuje do 200 tys. zł dotacji publicznej z PARP na przeprowadzenie pilotażu. Działalność PGNiG związana z akceleracją startupów skupia się pod marką InnVento. To już sprawdzony i znany brand na rynku korporacyjnej współpracy ze startupami.

– W ciągu ostatniego roku zrealizowaliśmy kilka udanych pilotaży. To na podstawie doświadczeń zgromadzonych podczas ich wdrażania, a także efektów, podejmujemy decyzję o rozwoju danej innowacji wraz ze startupem. Ogromna w tym zasługa naszej wykwalifikowanej kadry, która pracując nad innowacyjnym projektem wraz z jego twórcami, modeluje projekt pod kątem naszych realiów i skali naszego działania. Często pilotaż wykazuje, że  dane rozwiązanie jest dla nas odpowiednie. Zadaniem naszych specjalistów jest doprowadzenie do weryfikacji naszych potrzeb na rozwiązaniu oferowanym przez startup. Sukcesy na tym polu to zasługa wysokich kwalifikacji i zaangażowania naszych fachowców z różnych departamentów i spółekpodkreśla wiceprezes Sekściński. 

Trudny proces wyboru

Za poszukiwaniem interesujących rozwiązań na rynku, rozpoznawaniem potrzeb poszczególnych spółek z Grupy PGNiG, a także inicjowaniem współpracy ze startupami, dopasowaniem modelu akceleracji i organizacją pilotaży stoi zespół Departamentu Rozwoju Biznesu w PGNiG SA.

– Proces wyboru startupu do pilotażu poprzedza przejrzenie przynajmniej kilku, a najczęściej kilkunastu propozycji projektów dotyczących danego rozwiązania. Następnie odbywamy cykl rozmów z każdym startupem. Przykładowo, w ubiegłym roku żeby doprowadzić  do uruchomienia trzech pilotaży, przejrzeliśmy 35 już wstępnie wyselekcjonowanych przez akcelerator projektów. Taka weryfikacja odbywa się nie tylko z udziałem zespołu InnVento, ale przede wszystkim z pomocą ekspertów z linii biznesowych – pracowników innych departamentów z PGNiG SA czy spółek w GK, którzy poświęcają swój czas, żeby wspólnie wybrać najlepszą propozycję projektową. Chcemy im podziękować za zaangażowanie i wkład pracy, a ich szefom za wyrozumiałość – mówi Daniel Maksym, koordynator ds. współpracy ze startupami kierownik Działu zarządzania Projektami Rozwojowymi w Departamencie Rozwoju Biznesu PGNiG SA.

Często innowacyjne projekty mogą być nawet niewidoczne dla użytkowników albo pracowników,
a jednak ich efekty poprawiają i unowocześniają pod wieloma względami działanie procesów biznesowych oraz komfort pracy. Niektóre pozwalają na znaczne oszczędności energii, przyczyniając się do poprawy efektywności energetycznej.

Przykładem jest projekt, który realizujemy w Oddziale Obrotu Hurtowego wraz ze startupem TruBlu, a którego zadaniem jest umożliwienie automatycznego bilansowania energii elektrycznej pochodzącej z rozproszonych instalacji wytwórczych. PGNiG jest dużym odbiorcą energii elektrycznej. Na kilku instalacjach zamontowane zostaną liczniki, które umożliwią zdalne pobieranie danych. Docelowo rozwiązanie to ma pozwolić na zdalne zarządzanie urządzeniami pobierającymi energię. Wszystko to ma doprowadzić do znacznego zmniejszenia strat energii.

Dla segmentu wytwarzania energii cieplnej w zaawansowanej fazie rozmów są projekty w obszarze predykcji (ang. Predictive Maintanence) polegające na zbieraniu danych o stanie maszyn i przebiegu procesów. Na podstawie danych tworzone są modele pozwalające przewidywać wystąpienie awarii i określać stan urządzenia np. stopień jego zużycia. Modele są stosowane na bieżąco w toku procesów, aby w czasie rzeczywistym określać ryzyko awarii i alarmować o możliwych problemach. Takie narzędzia pozwalają przewidzieć awarię i moment jej wystąpienia, dzięki czemu można zmniejszyć koszty likwidacji usterki, skrócić czas jej usunięcia, wydłużyć czas działania urządzenia. W szerszej perspektywie zmniejszają się koszty związane z awariami i serwisowaniem, ograniczamy czas przestojów, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo poprzez zachowanie ciągłości dostaw energii.

Rozpoczęliśmy również projekt pilotażowy w obszarze cyberbezpieczeństwa. W tym wypadku celem jest ochrona sieci informatycznych, urządzeń, programów i danych przed atakami hakerskimi. Dla firmy o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, jaką jest PGNiG, to kluczowy obszar.

Bezpieczeństwo, komfort pracy, wyniki

Dla pracowników działów sprzedaży i obsługi klienta w Grupie Kapitałowej PGNiG przydatne mogą okazać się specjalne czaty i voiceboty, które też czekają na pilotażowe wdrożenie. Boty to mikroprogramy komputerowe, które wykonują jakąś powtarzalną czynność. Bota uruchamia się poprzez komendę pisaną albo głosem przez mikrofon. Można go tak zaprogramować – nauczyć odpowiedzi na konkretne pytania – by ułatwić użytkownikowi wyszukiwanie potrzebnych informacji. Aplikacja zaproponowana przez startup to doskonałe narzędzie np. dla pracowników spółki PGNiG Obrót Detaliczny. Zaprogramowanie bota treściami z baz wiedzy, instrukcji i materiałów własnych znacznie odciąży potem pracowników Biura Systemów Informatycznych, do których w tej chwili każdego dnia trafia po kilkaset pytań od innych pracowników w sprawie obsługi kont klientów w różnych systemach billingowych i kwestii ściśle informatycznych.

Wspólnie z pracownikami IT i BHP w PGNiG SA analizujemy narzędzie pozwalające kontrolować przemieszczanie się pracowników w wymaganej odzieży ochronnej i środkach ochrony osobistej. W tym wypadku możliwe jest wykorzystanie sztucznej inteligencji, która po wykryciu niepożądanego zdarzenia będzie to sygnalizować zaprogramowanymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi. Na przykład gdy pracownik nie założy kasku, system przypomni mu o tym. Takie rozwiązanie pozwoli nam zrealizować kilka celów: bezpieczeństwo pracownika, kontrola dostępu do poszczególnych pomieszczeń, sprawdzenie kompletności odzieży ochronnej i nakrycia głowy, a także ewidencja pobieraniu i zwrotu sprzętu z magazynu.

W ubiegłym roku testowaliśmy w PGNiG system termograficzny pozwalający na bezdotykowe mierzenie temperatury pracownikom wchodzącym na teren centrali przy Kasprzaka. Projekt realizowany był we współpracy ze startupem Scanway. W tym wypadku chodziło o prewencję zakażeń wirusem COVID-19 wśród pracowników, umożliwiającą ciągłość działań operacyjnych Spółki.

Wspólnie twórzmy innowacje

Czasem zdarza się, że startup przychodzi do nas z rozwiązaniem, dla którego nasi specjaliści widzą zupełnie inne zastosowanie. W środowisku startupowym to tzw. pivot – zmiana modelu działania usługi w trakcie dopracowywania. Tak było w przypadku prototypu aplikacji, dzięki której startup Quant_kit chciał nam pomóc weryfikować w sieci dane pozostawione przez potencjalnego kontrahenta. Tymczasem naszych fachowców bardziej zainteresowała możliwość wykorzystania jej do analizowania treści pozostawianych w internecie pod kątem tzw. sentymentu – natężenia emocji w pozostawianych komentarzach na temat danej informacji. W przyszłości może to okazać się pomocne przy kształtowaniu komunikacji marketingowej i wprowadzaniu nowych ofert.

W kolejce czekają kolejne projekty, w tym również dla głównych linii biznesowych w GK PGNiG.

Nowe życie dla szybów

Magazynowanie energii to jeden z niezbędnych elementów bilansowania OZE oraz szerszego zastosowania paliw alternatywnych. W Australii w tym celu wykorzystany został stary szyb górniczy. Startup Green Gravity pracuje nad rozwojem systemu opartego na podstawowych...

Energia z liści tapioki

W obliczu perspektywy neutralności klimatycznej naukowcy realizują kolejne eksperymenty w poszukiwaniu nowych źródeł wytwarzania energii elektrycznej. Rośliny, jako organizmy stosujące fotosyntezę do produkcji energii metabolicznej, od wielu lat pozostają obiektem...

Transport napędzany zieloną energią

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez EPA (U.S. Environmental Protection Agency) ponad 29 proc. całkowitej emisji gazów cieplarnianych w USA stanowią te podchodzące z transportu. Globalne dążenia do osiągnięcia zeroemisyjności w tym obszarze najlepiej widoczne są...

Latająca elektrownia wiatrowa

Zgodnie z raportem przedstawionym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Energetyczne (IEA), aby możliwe było osiągnięcie neutralności klimatycznej w perspektywie najbliższych 30 lat, do 2030 roku prawie dwie trzecie światowej produkcji energii elektrycznej musi...

Biopaliwo, algi i sztuczna inteligencja

Naukowcy z Texas A&M AgriLife Research wykorzystują sztuczną inteligencję do optymalizacji hodowli alg. Biopaliwo z alg uważane jest za jedno z najlepszych rozwiązań w zakresie źródeł energii odnawialnej, ale jego komercjalizację i produkcję na szeroką skalę...

Energia tuż za oknem

Pod koniec ubiegłego roku polska firma ML System rozpoczęła produkcję linii innowacyjnych szyb, które dzięki specjalnej powłoce generują energię elektryczną. To pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie, które będzie można stosować w każdym miejscu, gdzie montuje się...

Balony kontra globalne ocieplenie

Wychwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla jest przedmiotem nieustannych badań i analiz światowych naukowców. Izraelski start-up High Hopes Labs pracuje nad zastosowaniem tego procesu w górnych warstwach atmosfery przy pomocy… floty balonów. Dwutlenek węgla zamarza...

FlowChar, czyli samowystarczalność

Zgodnie z informacjami przedstawianymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, obecnie nawet 2,3 miliarda ludzi żyje na terenach dotkniętych niedostatkiem wody, a zaledwie 3 proc. światowych zasobów naturalnych stanowi woda słodka i jej ilość wciąż się zmniejsza....

CO2 wielokrotnego użytku

Podczas zakończonej kilka tygodni temu Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP26) w Glasgow, wychwytywanie dwutlenku węgla zostało wskazane jako jeden z kluczowych sektorów, w których UE zamierza dokonywać inwestycji w...

Nowe wcielenie turbin wiatrowych

Ostatnie dane przedstawione przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne wskazują, że moc zainstalowana farm wiatrowych w Polsce wynosi obecnie ponad 7,1 GW. Tym samym jest to aktualnie największe krajowe źródło energii odnawialnej. Równolegle do wciąż rozwijającego się...

Czas wodoru

W rozważaniach na temat przyszłości motoryzacji coraz częściej, obok pojazdów elektrycznych, pojawiają się te zasilane wodorem. Barierą dla rozpowszechnienia tej technologii jest jednak jej cena. Energia elektryczna z wodoru jest dziś uzyskiwana poprzez utlenianie go...

Europa aspiruje do roli lidera innowacji

W październiku br. Europejska Rada ds. Innowacji KE wyróżniła 65 innowacyjnych startupów oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Łączna pula finansowania przeznaczona na wsparcie wybranych w ramach akceleratora projektów sięgnęła 363 mln euro. Jest to pierwsza grupa...

Kurs na wodór

Odbywające się w tym roku Igrzyska Olimpijskie w Tokio stanowią przykład wykorzystania technologii wodorowych w szerokim zasięgu. Wodór zasilił m.in. centrum relaksu dla zawodników znajdujące się na terenie wioski Harumi Flag oraz część zniczy olimpijskich...

Środki na innowacje

W sierpniu br. zakończył się nabór wniosków w ramach programu „Magazynowanie Ciepła i Chłodu” organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ponad połowa gospodarstw domowych w Polsce jest ogrzewana przez spalanie węgla lub drewna, a większość agregatów...

Różne oblicza wodoru w projektach polskich naukowców

Zespół z Uniwersytetu Warszawskiego (UW) i Politechniki Warszawskiej (PW) prowadzi badania nad optymalizacją wytwarzania wodoru z biomasy. Opracowywany przez naukowców reaktor ma wykorzystywać nowatorskie nanofotokatalizatory na bazie tlenku tytanu, z zawartością renu...

Łapać wiatr

Farma wiatrowa wyższa od Wieży Eiffla to projekt zaprezentowany przez norweską firmę Wind Catching Systems we współpracy z Aibel i Instytutem Technologii Energetycznej. Konstrukcja o nazwie Windcatcher to na wpół zanurzona platforma składająca się z rozmieszonych obok...

Wodór napędza komunikację miejską

W chińskim mieście Nanjing trwa pilotaż floty autobusowej napędzanej wodorem. Pojazdy zostały wyposażone w ogniwa paliwowe firmy Loop Energy. Jak podkreśla producent, jednostki w ciągu 45 dni przejechały łącznie ponad 75 000 km. Powodzenie tego projektu ma być ważnym...

Digitalizacja sposobem na wyjście z kryzysu

Sytuacja związana z pandemią COVID-19, kontrolowanie emisji i wahania cen surowców, stawiają przed branżą oil&gas (O&G) wiele nowych wyzwań. Kluczową rolę w procesie transformacji sektora odegra cyfryzacja i wdrażania nowych technologii dla optymalizacji...

Sposoby na CO2

Projekt pilotażowy w obszarze wychwytywania, transportu i składowania dwutlenku węgla, ogłosiło konsorcjum składające się z ośmiu koreańskich firm zaangażowanych w eksploatację morskich pól gazowych. Badanie sponsorowane częściowo przez rząd Korei Południowej ma w...

Energetyka na celowniku cyberprzestępców

Na początku maja tego roku, atak złośliwego oprogramowania typu ransomware sparaliżował pracę największego rurociągu paliwowego w Stanach Zjednoczonych. Firma Colonial Pipeline została zmuszona do zamknięcia liczącego blisko 9 000 km naftociągu transportującego...

Energetyka wiatrowa rośnie w siłę

Zainteresowanie energetyką wiatrową rośnie z roku na rok. Zgodnie z najnowszym raportem Global Energy Review, opracowywanym przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (IEA), prognozy na 2021 rok wskazują, że sektor ten może zanotować roczny wzrost na poziomie około 17...

Sztuczna inteligencja sprawdzi efektywność urządzeń i obniży ryzyko awarii

Predictive maintenance (PdM), czyli „konserwacja predykcyjna”, to ważny obszar innowacji dla producentów i zakładów przemysłowych. Firmy coraz chętniej korzystają ze sztucznej inteligencji, aby optymalizować prace urządzeń oraz ograniczać ryzyko wystąpienia awarii. W...

Coraz więcej firm inwestuje w OZE

Samowystarczalność energetyczna i rozwój odnawialnych źródeł energii to dziś nie tylko domena polityk państwowych. W obliczu zmian klimatycznych, coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na inwestycje, wspierające wyznaczane przez nich cele w zakresie ograniczania...

PGNiG i KPT ScaleUp razem dla przemysłu 4.0

Startupy zainteresowane wdrożeniem innowacji dla PGNiG powinny skorzystać z akceleratora KPT ScaleUP KPT ScaleUP jest wiodącym w Polsce akceleratorem Przemysłu 4.0. Jego głównym celem jest ułatwianie współpracy między młodymi spółkami a dużymi, renomowanymi firmami....

Zielone mikrosieci

Jednym z coraz bardziej widocznych trendów w obszarze rozwoju energetyki rozproszonej są mikrosieci (ang. micro-grid). Samowystarczalne systemy gwarantują ciągłość zasilania w sytuacji wystąpienia przerw w dostawach energii. Jednak coraz częściej ich wdrożenie jest...

Kierunek niskoemisyjność

Elektromobilność i rosnąca popularność biopaliw sprawiają, że poziom emisyjności transportu obniża się. Jednak zgodnie z danymi Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), sektor ten nadal generuje około 24 proc. całkowitej emisji CO2. Wraz z zaostrzeniem polityki...

Zielone paliwa mają przyszłość

Na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej coraz większą popularnością cieszą się „zielone paliwa” – biometan i biogaz. Wytwarzane do niedawna z upraw energetycznych, dziś pozwalają na przetworzenie i utylizację uciążliwych odpadów rolniczych i komunalnych....

Energia ze słońca i światła

Od kilku lat branża energetyczna wykonuje zwrot w kierunku niskoemisyjnych i bardziej przyjaznych dla środowiska źródeł energii, które w perspektywie najbliższych trzech dekad mają zastąpić wykorzystywane dotychczas na ogromną skalę paliwa kopalne. Farmy słoneczne i...

CCUS dla zeroemisyjności

Redukcja szkodliwych pyłów i dwutlenku węgla w atmosferze to podstawowe wyzwania w walce o ochronę środowiska i czyste, zdrowe powietrze. Zdaniem Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) jedną z technologii, która pozwoli na realizację tego celu jest CCUS (carbon...