Startupy zainteresowane wdrożeniem innowacji dla PGNiG powinny skorzystać z akceleratora KPT ScaleUP

KPT ScaleUP jest wiodącym w Polsce akceleratorem Przemysłu 4.0. Jego głównym celem jest ułatwianie współpracy między młodymi spółkami a dużymi, renomowanymi firmami. Do grona przemysłowych partnerów akceleratora dołączyła spółka PGNiG. Oznacza to, że startupy mogą starać się o półroczną, bezpośrednią współpracę z ekspertami PGNiG nad ulepszeniem i rozwojem swojego produktu, usługi czy technologii. Dodatkowo, w ramach akceleratora startup może otrzymać do 200 000 złotych bezpośredniej dotacji oraz pakiet szkoleń o wartości 50 000 złotych. Szkolenia dotyczą zagadnień kluczowych dla rozwoju młodej spółki. Prowadzą je specjaliści z takich dziedzin jak finanse i księgowość, sprzedaż oraz marketing i branding.

Ważną częścią trwającej sześć miesięcy akceleracji jest również mentoring. Startupy mogą umawiać się na indywidualne sesje z szeregiem profesjonalistów. Tematy rozmów i konsultacji najczęściej koncentrują się na kwestiach biznesowych, technologicznych, zarządczych czy internacjonalizacji.

„Zależy nam na tym, aby w ramach akceleracji startupy dokonały walidacji swoich nowatorskich produktów, usług czy technologii. Ich autorzy muszą dowiedzieć się, czy stworzone rozwiązanie rzeczywiście odpowiada na rynkowe potrzeby. Czy jego wdrożenie jest realne w założonym  horyzoncie czasowym? A przede wszystkim, czy jest uzasadnione ekonomicznie, czyli czy przynosi zakładaną korzyść klientowi oraz zysk startupowi” – wyjaśnia Angelika Popławska, kierowniczka programu KPT ScaleUP. „Zidentyfikowanie interesariuszy, zdefiniowanie tak zwanego punktu bólu klienta, pogłębiona analiza konkurencji i opracowanie szczegółowego modelu biznesowego pozwala naszym startupom na świadome i optymalne planowanie dalszych kroków ich rozwoju” – dodaje.

Jak współpracować z PGNiG?

Z pewnością, dla wielu startupów zapewniana przez akcelerator KPT ScaleUP współpraca stanowi szanse na rozwój. Co zrobić, aby z niej skorzystać? Kluczowe dla powodzenia jest zaznajomienie się z wyzwaniami technologicznymi tego przemysłowego giganta (link: http://scaleup.kpt.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/03/OT_wyzwania_VI_edycja_2021.pdf). Wyzwania technologiczne to określone przez PGNiG obszary, dla których poszukiwane są innowacje czy udoskonalenia.

PGNiG jest liderem na krajowym rynku energetycznym. Przedsiębiorstwo jest aktywnie zaangażowane w poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań z m.in. zakresu energetyki, cyberbezpieczeństwa oraz IIoT. W ramach tzw. „zielonego zwrotu” intensyfikuje działania na rzecz rozwoju OZE, paliw alternatywnych, technologii wodorowych, czy związanych z pozyskiwaniem biometanu. Przedsiębiorstwo rozwija również własne kompetencje w zakresie energetyki wiatrowej i fotowoltaiki. W obszarze IIoT zainteresowanie skupia się wokół projektów smart home, pozwalających na zdalne sterowanie urządzeniami oraz rozwiązania smart metering – umożliwiające uzyskanie większej ilości informacji o stanie zużycia energii, dzięki komunikacji pomiędzy systemami informatycznymi a licznikami, co przekłada się na większą efektywność energetyczną. W ramach oferty dla dotychczasowych i nowych klientów chcemy również wchodzić z rozwiązaniami w obszarze telemedycyny i monitorowania stanu zdrowia. Ważne są również dla nas projekty oparte na technologiach dronowych, w tym dronów autonomicznych, którym można powierzać zadania związane z bezpieczeństwem fizycznym i inspekcjami instalacji.

Szukamy projektów, które mają przewagę konkurencyjną nad rozwiązaniami dostępnymi na rynku, są rozwijane przez silne zespoły posiadające kompetencje technologiczne i biznesowe oraz  mają potencjał do wdrożenia w Grupie Kapitałowej PGNiG i są to co najmniej prototypy gotowe do pilotażu – mówi Daniel Maksym, koordynujący współpracę ze startupami w PGNiG SA.

To tylko kilka wyzwań technologicznych. Całość można znaleźć na internetowej stronie KPT ScaleUP.

Po zapoznaniu się z wyzwaniami technologicznymi, niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go w nieprzekraczalnym terminie do 3 maja. (link: https://gust.com/programs/kpt-scaleup-vi-edycja).

Coraz więcej firm inwestuje w OZE

Samowystarczalność energetyczna i rozwój odnawialnych źródeł energii to dziś nie tylko domena polityk państwowych. W obliczu zmian klimatycznych, coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na inwestycje, wspierające wyznaczane przez nich cele w zakresie ograniczania...

PGNiG i KPT ScaleUp razem dla przemysłu 4.0

Startupy zainteresowane wdrożeniem innowacji dla PGNiG powinny skorzystać z akceleratora KPT ScaleUP KPT ScaleUP jest wiodącym w Polsce akceleratorem Przemysłu 4.0. Jego głównym celem jest ułatwianie współpracy między młodymi spółkami a dużymi, renomowanymi firmami....

Zielone mikrosieci

Jednym z coraz bardziej widocznych trendów w obszarze rozwoju energetyki rozproszonej są mikrosieci (ang. micro-grid). Samowystarczalne systemy gwarantują ciągłość zasilania w sytuacji wystąpienia przerw w dostawach energii. Jednak coraz częściej ich wdrożenie jest...

Kierunek niskoemisyjność

Elektromobilność i rosnąca popularność biopaliw sprawiają, że poziom emisyjności transportu obniża się. Jednak zgodnie z danymi Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), sektor ten nadal generuje około 24 proc. całkowitej emisji CO2. Wraz z zaostrzeniem polityki...

Zielone paliwa mają przyszłość

Na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej coraz większą popularnością cieszą się „zielone paliwa” – biometan i biogaz. Wytwarzane do niedawna z upraw energetycznych, dziś pozwalają na przetworzenie i utylizację uciążliwych odpadów rolniczych i komunalnych....

Energia ze słońca i światła

Od kilku lat branża energetyczna wykonuje zwrot w kierunku niskoemisyjnych i bardziej przyjaznych dla środowiska źródeł energii, które w perspektywie najbliższych trzech dekad mają zastąpić wykorzystywane dotychczas na ogromną skalę paliwa kopalne. Farmy słoneczne i...

CCUS dla zeroemisyjności

Redukcja szkodliwych pyłów i dwutlenku węgla w atmosferze to podstawowe wyzwania w walce o ochronę środowiska i czyste, zdrowe powietrze. Zdaniem Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) jedną z technologii, która pozwoli na realizację tego celu jest CCUS (carbon...