Startupy zainteresowane wdrożeniem innowacji dla PGNiG powinny skorzystać z akceleratora KPT ScaleUP

KPT ScaleUP jest wiodącym w Polsce akceleratorem Przemysłu 4.0. Jego głównym celem jest ułatwianie współpracy między młodymi spółkami a dużymi, renomowanymi firmami. Do grona przemysłowych partnerów akceleratora dołączyła spółka PGNiG. Oznacza to, że startupy mogą starać się o półroczną, bezpośrednią współpracę z ekspertami PGNiG nad ulepszeniem i rozwojem swojego produktu, usługi czy technologii. Dodatkowo, w ramach akceleratora startup może otrzymać do 200 000 złotych bezpośredniej dotacji oraz pakiet szkoleń o wartości 50 000 złotych. Szkolenia dotyczą zagadnień kluczowych dla rozwoju młodej spółki. Prowadzą je specjaliści z takich dziedzin jak finanse i księgowość, sprzedaż oraz marketing i branding.

Ważną częścią trwającej sześć miesięcy akceleracji jest również mentoring. Startupy mogą umawiać się na indywidualne sesje z szeregiem profesjonalistów. Tematy rozmów i konsultacji najczęściej koncentrują się na kwestiach biznesowych, technologicznych, zarządczych czy internacjonalizacji.

„Zależy nam na tym, aby w ramach akceleracji startupy dokonały walidacji swoich nowatorskich produktów, usług czy technologii. Ich autorzy muszą dowiedzieć się, czy stworzone rozwiązanie rzeczywiście odpowiada na rynkowe potrzeby. Czy jego wdrożenie jest realne w założonym  horyzoncie czasowym? A przede wszystkim, czy jest uzasadnione ekonomicznie, czyli czy przynosi zakładaną korzyść klientowi oraz zysk startupowi” – wyjaśnia Angelika Popławska, kierowniczka programu KPT ScaleUP. „Zidentyfikowanie interesariuszy, zdefiniowanie tak zwanego punktu bólu klienta, pogłębiona analiza konkurencji i opracowanie szczegółowego modelu biznesowego pozwala naszym startupom na świadome i optymalne planowanie dalszych kroków ich rozwoju” – dodaje.

Jak współpracować z PGNiG?

Z pewnością, dla wielu startupów zapewniana przez akcelerator KPT ScaleUP współpraca stanowi szanse na rozwój. Co zrobić, aby z niej skorzystać? Kluczowe dla powodzenia jest zaznajomienie się z wyzwaniami technologicznymi tego przemysłowego giganta (link: http://scaleup.kpt.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/03/OT_wyzwania_VI_edycja_2021.pdf). Wyzwania technologiczne to określone przez PGNiG obszary, dla których poszukiwane są innowacje czy udoskonalenia.

PGNiG jest liderem na krajowym rynku energetycznym. Przedsiębiorstwo jest aktywnie zaangażowane w poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań z m.in. zakresu energetyki, cyberbezpieczeństwa oraz IIoT. W ramach tzw. „zielonego zwrotu” intensyfikuje działania na rzecz rozwoju OZE, paliw alternatywnych, technologii wodorowych, czy związanych z pozyskiwaniem biometanu. Przedsiębiorstwo rozwija również własne kompetencje w zakresie energetyki wiatrowej i fotowoltaiki. W obszarze IIoT zainteresowanie skupia się wokół projektów smart home, pozwalających na zdalne sterowanie urządzeniami oraz rozwiązania smart metering – umożliwiające uzyskanie większej ilości informacji o stanie zużycia energii, dzięki komunikacji pomiędzy systemami informatycznymi a licznikami, co przekłada się na większą efektywność energetyczną. W ramach oferty dla dotychczasowych i nowych klientów chcemy również wchodzić z rozwiązaniami w obszarze telemedycyny i monitorowania stanu zdrowia. Ważne są również dla nas projekty oparte na technologiach dronowych, w tym dronów autonomicznych, którym można powierzać zadania związane z bezpieczeństwem fizycznym i inspekcjami instalacji.

Szukamy projektów, które mają przewagę konkurencyjną nad rozwiązaniami dostępnymi na rynku, są rozwijane przez silne zespoły posiadające kompetencje technologiczne i biznesowe oraz  mają potencjał do wdrożenia w Grupie Kapitałowej PGNiG i są to co najmniej prototypy gotowe do pilotażu – mówi Daniel Maksym, koordynujący współpracę ze startupami w PGNiG SA.

To tylko kilka wyzwań technologicznych. Całość można znaleźć na internetowej stronie KPT ScaleUP.

Po zapoznaniu się z wyzwaniami technologicznymi, niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go w nieprzekraczalnym terminie do 3 maja. (link: https://gust.com/programs/kpt-scaleup-vi-edycja).

Latająca elektrownia wiatrowa

Zgodnie z raportem przedstawionym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Energetyczne (IEA), aby możliwe było osiągnięcie neutralności klimatycznej w perspektywie najbliższych 30 lat, do 2030 roku prawie dwie trzecie światowej produkcji energii elektrycznej musi...

Biopaliwo, algi i sztuczna inteligencja

Naukowcy z Texas A&M AgriLife Research wykorzystują sztuczną inteligencję do optymalizacji hodowli alg. Biopaliwo z alg uważane jest za jedno z najlepszych rozwiązań w zakresie źródeł energii odnawialnej, ale jego komercjalizację i produkcję na szeroką skalę...

Energia tuż za oknem

Pod koniec ubiegłego roku polska firma ML System rozpoczęła produkcję linii innowacyjnych szyb, które dzięki specjalnej powłoce generują energię elektryczną. To pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie, które będzie można stosować w każdym miejscu, gdzie montuje się...

Balony kontra globalne ocieplenie

Wychwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla jest przedmiotem nieustannych badań i analiz światowych naukowców. Izraelski start-up High Hopes Labs pracuje nad zastosowaniem tego procesu w górnych warstwach atmosfery przy pomocy… floty balonów. Dwutlenek węgla zamarza...

FlowChar, czyli samowystarczalność

Zgodnie z informacjami przedstawianymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, obecnie nawet 2,3 miliarda ludzi żyje na terenach dotkniętych niedostatkiem wody, a zaledwie 3 proc. światowych zasobów naturalnych stanowi woda słodka i jej ilość wciąż się zmniejsza....

CO2 wielokrotnego użytku

Podczas zakończonej kilka tygodni temu Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP26) w Glasgow, wychwytywanie dwutlenku węgla zostało wskazane jako jeden z kluczowych sektorów, w których UE zamierza dokonywać inwestycji w...

Nowe wcielenie turbin wiatrowych

Ostatnie dane przedstawione przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne wskazują, że moc zainstalowana farm wiatrowych w Polsce wynosi obecnie ponad 7,1 GW. Tym samym jest to aktualnie największe krajowe źródło energii odnawialnej. Równolegle do wciąż rozwijającego się...

Czas wodoru

W rozważaniach na temat przyszłości motoryzacji coraz częściej, obok pojazdów elektrycznych, pojawiają się te zasilane wodorem. Barierą dla rozpowszechnienia tej technologii jest jednak jej cena. Energia elektryczna z wodoru jest dziś uzyskiwana poprzez utlenianie go...

Europa aspiruje do roli lidera innowacji

W październiku br. Europejska Rada ds. Innowacji KE wyróżniła 65 innowacyjnych startupów oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Łączna pula finansowania przeznaczona na wsparcie wybranych w ramach akceleratora projektów sięgnęła 363 mln euro. Jest to pierwsza grupa...

Kurs na wodór

Odbywające się w tym roku Igrzyska Olimpijskie w Tokio stanowią przykład wykorzystania technologii wodorowych w szerokim zasięgu. Wodór zasilił m.in. centrum relaksu dla zawodników znajdujące się na terenie wioski Harumi Flag oraz część zniczy olimpijskich...

Środki na innowacje

W sierpniu br. zakończył się nabór wniosków w ramach programu „Magazynowanie Ciepła i Chłodu” organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ponad połowa gospodarstw domowych w Polsce jest ogrzewana przez spalanie węgla lub drewna, a większość agregatów...

Różne oblicza wodoru w projektach polskich naukowców

Zespół z Uniwersytetu Warszawskiego (UW) i Politechniki Warszawskiej (PW) prowadzi badania nad optymalizacją wytwarzania wodoru z biomasy. Opracowywany przez naukowców reaktor ma wykorzystywać nowatorskie nanofotokatalizatory na bazie tlenku tytanu, z zawartością renu...

Łapać wiatr

Farma wiatrowa wyższa od Wieży Eiffla to projekt zaprezentowany przez norweską firmę Wind Catching Systems we współpracy z Aibel i Instytutem Technologii Energetycznej. Konstrukcja o nazwie Windcatcher to na wpół zanurzona platforma składająca się z rozmieszonych obok...

Wodór napędza komunikację miejską

W chińskim mieście Nanjing trwa pilotaż floty autobusowej napędzanej wodorem. Pojazdy zostały wyposażone w ogniwa paliwowe firmy Loop Energy. Jak podkreśla producent, jednostki w ciągu 45 dni przejechały łącznie ponad 75 000 km. Powodzenie tego projektu ma być ważnym...

Digitalizacja sposobem na wyjście z kryzysu

Sytuacja związana z pandemią COVID-19, kontrolowanie emisji i wahania cen surowców, stawiają przed branżą oil&gas (O&G) wiele nowych wyzwań. Kluczową rolę w procesie transformacji sektora odegra cyfryzacja i wdrażania nowych technologii dla optymalizacji...

Sposoby na CO2

Projekt pilotażowy w obszarze wychwytywania, transportu i składowania dwutlenku węgla, ogłosiło konsorcjum składające się z ośmiu koreańskich firm zaangażowanych w eksploatację morskich pól gazowych. Badanie sponsorowane częściowo przez rząd Korei Południowej ma w...

Energetyka na celowniku cyberprzestępców

Na początku maja tego roku, atak złośliwego oprogramowania typu ransomware sparaliżował pracę największego rurociągu paliwowego w Stanach Zjednoczonych. Firma Colonial Pipeline została zmuszona do zamknięcia liczącego blisko 9 000 km naftociągu transportującego...

Energetyka wiatrowa rośnie w siłę

Zainteresowanie energetyką wiatrową rośnie z roku na rok. Zgodnie z najnowszym raportem Global Energy Review, opracowywanym przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (IEA), prognozy na 2021 rok wskazują, że sektor ten może zanotować roczny wzrost na poziomie około 17...

Sztuczna inteligencja sprawdzi efektywność urządzeń i obniży ryzyko awarii

Predictive maintenance (PdM), czyli „konserwacja predykcyjna”, to ważny obszar innowacji dla producentów i zakładów przemysłowych. Firmy coraz chętniej korzystają ze sztucznej inteligencji, aby optymalizować prace urządzeń oraz ograniczać ryzyko wystąpienia awarii. W...

Coraz więcej firm inwestuje w OZE

Samowystarczalność energetyczna i rozwój odnawialnych źródeł energii to dziś nie tylko domena polityk państwowych. W obliczu zmian klimatycznych, coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na inwestycje, wspierające wyznaczane przez nich cele w zakresie ograniczania...

PGNiG i KPT ScaleUp razem dla przemysłu 4.0

Startupy zainteresowane wdrożeniem innowacji dla PGNiG powinny skorzystać z akceleratora KPT ScaleUP KPT ScaleUP jest wiodącym w Polsce akceleratorem Przemysłu 4.0. Jego głównym celem jest ułatwianie współpracy między młodymi spółkami a dużymi, renomowanymi firmami....

Zielone mikrosieci

Jednym z coraz bardziej widocznych trendów w obszarze rozwoju energetyki rozproszonej są mikrosieci (ang. micro-grid). Samowystarczalne systemy gwarantują ciągłość zasilania w sytuacji wystąpienia przerw w dostawach energii. Jednak coraz częściej ich wdrożenie jest...

Kierunek niskoemisyjność

Elektromobilność i rosnąca popularność biopaliw sprawiają, że poziom emisyjności transportu obniża się. Jednak zgodnie z danymi Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), sektor ten nadal generuje około 24 proc. całkowitej emisji CO2. Wraz z zaostrzeniem polityki...

Zielone paliwa mają przyszłość

Na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej coraz większą popularnością cieszą się „zielone paliwa” – biometan i biogaz. Wytwarzane do niedawna z upraw energetycznych, dziś pozwalają na przetworzenie i utylizację uciążliwych odpadów rolniczych i komunalnych....

Energia ze słońca i światła

Od kilku lat branża energetyczna wykonuje zwrot w kierunku niskoemisyjnych i bardziej przyjaznych dla środowiska źródeł energii, które w perspektywie najbliższych trzech dekad mają zastąpić wykorzystywane dotychczas na ogromną skalę paliwa kopalne. Farmy słoneczne i...

CCUS dla zeroemisyjności

Redukcja szkodliwych pyłów i dwutlenku węgla w atmosferze to podstawowe wyzwania w walce o ochronę środowiska i czyste, zdrowe powietrze. Zdaniem Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) jedną z technologii, która pozwoli na realizację tego celu jest CCUS (carbon...