Jednym z coraz bardziej widocznych trendów w obszarze rozwoju energetyki rozproszonej są mikrosieci (ang. micro-grid). Samowystarczalne systemy gwarantują ciągłość zasilania w sytuacji wystąpienia przerw w dostawach energii. Jednak coraz częściej ich wdrożenie jest także elementem działań zmierzających do obniżenia szkodliwych emisji. Pod koniec marca br., jedna z firm będąca deweloperem mikrosieci, ogłosiła rozpoczęcie budowy instalacji dla amerykańskiego przedsiębiorstwa rolnego – Tasteful Selections. Istotną część systemu o mocy 5MW stanowi źródło wytwarzania oparte na energii odnawialnej pochodzącej ze światła słonecznego. Zastosowanie mikrosieci ma pozwolić firmie zaoszczędzić nawet 40 proc. dotychczasowych kosztów energii. Instalacje tego typu sprawdzają się również w regionach, do których ze względu na odległości lub uwarunkowania terenu, energia elektryczna ze scentralizowanych źródeł nie dociera. W Parku Narodowym Patagonia powstała mikrosieć łącząca elektrownie wodną, instalacje fotowoltaiczną oraz system magazynowania energii. Bazując na różnych źródłach, sieć pozostaje elastyczna wobec ekstremalnych warunków klimatycznych. Jest to istotna zmiana w wytwarzaniu energii w podobnych lokalizacjach, korzystających dotychczas powszechnie z agregatów prądotwórczych, które w trakcie pracy uwalniają do atmosfery dwutlenek węgla. Dodatkowo, wykorzystanie potencjału hydroenergetycznego rzeki, wyeliminowało potrzebę zagospodarowania wartościowych terenów pod dodatkową infrastrukturę energetyczną.

Zielone mikrosieci

Jednym z coraz bardziej widocznych trendów w obszarze rozwoju energetyki rozproszonej są mikrosieci (ang. micro-grid). Samowystarczalne systemy gwarantują ciągłość zasilania w sytuacji wystąpienia przerw w dostawach energii. Jednak coraz częściej ich wdrożenie jest...

Kierunek niskoemisyjność

Elektromobilność i rosnąca popularność biopaliw sprawiają, że poziom emisyjności transportu obniża się. Jednak zgodnie z danymi Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), sektor ten nadal generuje około 24 proc. całkowitej emisji CO2. Wraz z zaostrzeniem polityki...

Zielone paliwa mają przyszłość

Na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej coraz większą popularnością cieszą się „zielone paliwa” – biometan i biogaz. Wytwarzane do niedawna z upraw energetycznych, dziś pozwalają na przetworzenie i utylizację uciążliwych odpadów rolniczych i komunalnych....

Energia ze słońca i światła

Od kilku lat branża energetyczna wykonuje zwrot w kierunku niskoemisyjnych i bardziej przyjaznych dla środowiska źródeł energii, które w perspektywie najbliższych trzech dekad mają zastąpić wykorzystywane dotychczas na ogromną skalę paliwa kopalne. Farmy słoneczne i...

CCUS dla zeroemisyjności

Redukcja szkodliwych pyłów i dwutlenku węgla w atmosferze to podstawowe wyzwania w walce o ochronę środowiska i czyste, zdrowe powietrze. Zdaniem Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) jedną z technologii, która pozwoli na realizację tego celu jest CCUS (carbon...