Na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej coraz większą popularnością cieszą się „zielone paliwa” – biometan i biogaz. Wytwarzane do niedawna z upraw energetycznych, dziś pozwalają na przetworzenie i utylizację uciążliwych odpadów rolniczych i komunalnych. Dynamiczny rozwój rynku biometanu został zapoczątkowany w 2019 roku i brakuje przesłanek wskazujących, aby w najbliższym czasie miał on ulec spowolnieniu. Wręcz przeciwnie, jak informuje Europejskie Stowarzyszenie Biogazu (EBA), w 2030 roku produkcja biometanu oraz biogazu na Starym Kontynencie, może wzrosnąć dwukrotnie i osiągnąć poziom nawet 44 mld m3. Potencjał „zielonych paliw” dostrzegany jest w szczególności przez te branże, które poszukują rozwiązań ograniczających negatywny wpływ ich działalności na środowisko naturalne. W styczniu br. norweski dostawca technologii dla przemysłu, firma Vow ASA oraz znany na całym świecie producent stali – ArcelorMittal Europe, ogłosili współpracę przy budowie biogazowni w Luksemburgu. Wytwarzany w niej biogaz pozwoli na zastąpienie gazu ziemnego w piecach służących do dogrzewania walcowni, stanowiącej część zakładu ArcelorMittal w Rodange (Luksemburg). Projekt ten, zgodnie z długofalową strategią spółki, pozwoli na redukcję emisji CO2, powstającego w procesie produkcji stali. W Polsce z zielonej technologii skorzysta Grupa Mlekpol. Jeszcze w 2021 roku rozpocznie modernizacje zakładowej oczyszczalni ścieków w Grajewie (woj. podlaskie), gdzie zamontowana zostanie nowa linia umożliwiająca produkcję biogazu. Paliwo będzie następnie spalane w procesie kogeneracji, a uzyskana w ten sposób energia elektryczna i cieplna zasilą pobliską oczyszczalnię ścieków.

Zielone mikrosieci

Jednym z coraz bardziej widocznych trendów w obszarze rozwoju energetyki rozproszonej są mikrosieci (ang. micro-grid). Samowystarczalne systemy gwarantują ciągłość zasilania w sytuacji wystąpienia przerw w dostawach energii. Jednak coraz częściej ich wdrożenie jest...

Kierunek niskoemisyjność

Elektromobilność i rosnąca popularność biopaliw sprawiają, że poziom emisyjności transportu obniża się. Jednak zgodnie z danymi Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), sektor ten nadal generuje około 24 proc. całkowitej emisji CO2. Wraz z zaostrzeniem polityki...

Zielone paliwa mają przyszłość

Na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej coraz większą popularnością cieszą się „zielone paliwa” – biometan i biogaz. Wytwarzane do niedawna z upraw energetycznych, dziś pozwalają na przetworzenie i utylizację uciążliwych odpadów rolniczych i komunalnych....

Energia ze słońca i światła

Od kilku lat branża energetyczna wykonuje zwrot w kierunku niskoemisyjnych i bardziej przyjaznych dla środowiska źródeł energii, które w perspektywie najbliższych trzech dekad mają zastąpić wykorzystywane dotychczas na ogromną skalę paliwa kopalne. Farmy słoneczne i...

CCUS dla zeroemisyjności

Redukcja szkodliwych pyłów i dwutlenku węgla w atmosferze to podstawowe wyzwania w walce o ochronę środowiska i czyste, zdrowe powietrze. Zdaniem Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) jedną z technologii, która pozwoli na realizację tego celu jest CCUS (carbon...